KRYERJEN E VEPRËS PENALE

KREU IV
BASHKËPUNIMI I PERSONAVEPËR KRYERJEN E VEPRËS PENALE

Neni 25
Kuptimi i bashkëpunimit
Bashkëpunim quhet kryerja e veprës penale nga dy ose më shumë persona me marrëveshje ndërmjet tyre.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: