Konfiskimi i mjeteve të kryerjes së veprës penale

Konfiskimi i mjeteve të kryerjes së veprës penale

Konfiskimi jepet detyrimisht nga gjykata ndaj personave që kryejnë vepër penale dhe konsiton në marrjen dhe kalimin në favor të shtetit të sendeve që kanë shërbyer ose ishin caktuar si mjet për kryerjen e veprës penale, si dhe objektet, të hollat dhe çdo pasuri tjetër që rrjedh nga vepra penale apo i shpërblimit të dhënë apo të premtuar për kryerjen e saj.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: