Sherbime Legale

Firma jone Avokatore ofron sherbime juridike dhe ndihmon ata persona që kanë probleme ligjore te ndryshme. Ne mund të japim ndihmë ligjore në fusha të tilla si çështje kriminale, çështje pronash, çështje borxhe, çështje ndarje familjesh, çështje penale, çështje dhunë në familje dhe shkelje të ligjit të sigurimeve sociale apo të trafikut rrugor. Me poshte shpjegohen shërbimet që ofron firma avokatore.

Shërbimet Legale Ligjore përfshijnë:

– Ceshtje Cilive dhe Ceshtje Penale

Ceshtje Kriminale

– Lidhje Kontratash për ndarje pronash, punësim, ndarje familjesh etj

– Përpilim per kërkesa ose ankesa në mbrojtjen nga marëdhënja e pronave

– Përfaqësim per Biznese, Firma Private në kontestat gjygjësore

– Mbrojtje per persona në procedurën penale

– Përgatitje e dokumentave ligjore

– Përkthime të shkresave zyrtare si dhe hartimi te dokumentacionevesherbime-avokati.jpg
zyrtare në gjuhën angleze

– Këshilla Ligjore

– Këshilla Juridike

– Ndihmë Juridike

– Ndihmë Juridike në gjykatë

– Ndihmë Ligjore në gjykatë

Avokat Tirane | Zyre Avokatie | Reth Nesh | Sherbime Legale | Ligji Pronave | Gjykata Larte Tirane | REGJISTRIMI I KËRKESAVE | Perkufizime Ligji | Kontakt

Advertisements

3 Responses to “Sherbime Legale”

  1. […] E drejta e pronësisë Çdo subjekt i shpronësuar ka të drejtë të kërkojë, në përputhje me këtë ligj, të   drejtën e pronësisë, në rast se i është hequr sipas akteve ligjore, nënligjore, vendimeve penale të gjykatave ose të marrë me çdo mënyrë tjetër të padrejtë nga shteti nga data 29.11.1944, si dhe  kthimin ose kompensimin e pronës.Avokat Tirane | Zyre Avokatie | […]

  2. […] Avokat Tirane | Zyre Avokatie […]

  3. […] Avokat Tirane | Zyre Avokatie […]

%d bloggers like this: