Archive for Kompensimi fizik

Vendndodhja e kompensimit fizik – Neni 12

Posted in Ligji Pronave with tags , , , , , , on June 10, 2008 by sherbimejuridike

Kompensimi fizik, sipas nenit 11 të këtij ligji, bëhet brenda së njëjtës njësi administrativo-territoriale (fshatit, komunës, bashkisë, rrethit, qarkut) dhe kur kjo nuk është e mundur, me vendim të Komitetit Shtetëror për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave në njësinë më të afërt administrativo-territoriale. Për kryerjen e kompensimit fizik përdoren edhe pronat në pronësi të shtetit në zonat turistike. Sipërfaqet e caktuara për kompensim shpallen publikisht në Fletoren Zyrtare, duke bërë të ditur si kategoritë, ashtu edhe vlerat e tyre.

Avokat Tirane | Zyre Avokatie | Reth Nesh | Sherbime Legale | Ligji Pronave | Gjykata Larte Tirane | REGJISTRIMI I KËRKESAVE | Perkufizime Ligji | Kontakt

Advertisements