Archive for Procedura për kthimin dhe kompensimin e pronave

Procedura për kthimin dhe kompensimin e pronave

Posted in Ligji Pronave with tags on September 6, 2008 by sherbimejuridike

Procedura për kthimin dhe kompensimin e pronave hartohet nga Komiteti Shtetëror i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave dhe duhet të përfshijë:

a) disponimin ligjor të pronës që do të përdoret për kompensimin fizik të subjekteve të shpronësuara;

b) njohjen e së drejtës së pronësisë për subjektet e shpronësuara;

c) miratimin nga Komiteti Shtetëror i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave të studimeve paraprake në nivel qarku për kthimin dhe kompensimin e pronave, sipas propozimit të komisioneve vendore;

ç) botimin në Fletoren Zyrtare të vendimeve të miratuara për kthimin dhe kompensimin e pronave në nivel qarku.

Avokat Tirane | Zyre Avokatie | Reth Nesh | Sherbime Legale | Ligji Pronave | Gjykata Larte Tirane | REGJISTRIMI I KËRKESAVE | Perkufizime Ligji | Kontakt

Advertisements